HVERDAGEN

”Så godt som hjemme …” er kendetegnende for min private børnepasning. Her er plads og rum til alle. Livsglæde, kreativitet og læring men ikke mindst tid og ro er værdier, som jeg prioriterer meget højt.

Jeg er børnenes omsorgsperson som udover omsorg giver tryghed, anerkendelse og er nærværende.

Vi har en rolig og forudsigelig hverdag i faste strukturerede rammer i børnenes tempo og jeg har fokus på hvert enkelt barn. Jeg vægter dagligdagens rutiner højt. Det kan være borddækning, oprydning af legetøj, selvhjulpenhed til at tage tøj af og på, vente på tur m.m.

Det er alt sammen med til at skabe en følelse af fællesskab.

Jeg bruger meget naturen i mit nærmiljø og min store have. Vi er så vidt muligt ude hver dag og når vejret tillader det, nyder vi frokosten udenfor.
Børn har stor gavn af de stimuli, kropslige udfordringer og sanseoplevelser, naturen kan give.

Kost:
Jeg tilbyder en sund og varieret kost hver dag. Sommetider får vi også forskellig varm mad. Jeg præsenterer børnene for nye og inspirerende ting så deres nysgerrighed bliver vækket og deres sanser inden for smag, duft og det visuelle bliver skærpet.

Jeg lægger vægt på, at maden indtages i en rar atmosfære. Det kan være et hyggeligt dækket bord såvel som på et tæppe ude i naturen. Et måltid handler om meget mere end mad. Det er også at øve sociale færdigheder som at sende maden rundt, vente på hinanden, holde bordskik – inden for det som er rimeligt for små børn – Vigtigt er det, at måltidet er en positiv oplevelse.

Morgenmad tilbydes i tidsrummet 6:45-7:30. Derudover tilbydes barnet fast et formiddagsmåltid, frokost og et eftermiddagsmåltid når børnene vågner fra middagsluren. Til alle måltider tilbydes vand og mælk. Resten af dagen får børnene vand.