Krista Sønderup – Privat børnepasning

FAQ

Hvis du har nogen spørgsmål, så kan det være du finder svaret her.

Ingen medicingivning medmindre aftalt ved kronisk sygdom.

Har I barn i kommunal dagpleje eller vuggestue er der mulighed for søskende rabat.

Ansøgning om tilskud til privat børnepasning sker via kommunens hjemmeside.