”Så godt som hjemme …” er kendetegnende for min private børnepasning. Her er plads og rum til alle. Livsglæde, kreativitet og læring men ikke mindst tid og ro er værdier, som jeg prioriterer meget højt.

Jeg er børnenes omsorgsperson som udover omsorg giver tryghed, anerkendelse og er nærværende.