ALT DET PRAKTISKE / GODT AT VIDE

Ledige pladser:
Ønsker du en plads er du velkommen til at kontakte mig. Jeg skriver gerne på venteliste. Har du allerede et kommunalt pasningstilbud men ønsker at flytte, hjælper jeg gerne med det praktiske ligesom du er velkommen til at kontakte mig for en uformel snak.

Åbningstider:
Mandag – fredag Kl. 6:45-16:30
Fredag Kl. 6:45-15:30
Barnet afleveres efter åbningstid og afhentes inden lukketid.
Jeg ser gerne, at alle er kommet senest kl. 9:00 medmindre andet er aftalt. Dette sikrer at vi kan komme i gang med dagen.
Fleksibilitet aftales individuelt.

Betaling:
Prisen for pasning er i 2022 Kr. 9.150,- pr. måned. Der gives tilskud fra Næstved Kommune som i 2022 udgør Kr. 6.342,- pr. måned. Der betales 12 måneder om året uanset ferie eller sygdom. Har I barn i kommunal dagpleje eller vuggestue er der mulighed for søskende rabat.
Ansøgning om tilskud til privat børnepasning sker via kommunens hjemmeside.
Det fulde beløb indsættes på følgende konto: Danske Bank: 0612 4413479991. Betaling sker forudgående og skal være mig i hænde senest den sidste hverdag i måneden. Husk at mærke betaling med barnets navn.

Opsigelse:
Begge parter har 2 måneders opsigelse til udgangen af en måned.
Kontrakten ophører måneden før at barnet fylder 3 år. Der opfordres til at kontakte kommunens pladsanvisning i god tid, for at sikre barnet plads ved ophør herfra.
Ved manglende betaling opsiges aftalen uden varsel.

Ferie og planlagte fridage 2022:
I vil få udleveret en ferieplan ved opstart.

Sygdom:
Ved min eventuelle sygdom sørger forældre selv for alternativ pasningsmulighed.
I tilfælde af min sygdom betales der løn de første 21 dage, hvorefter forpligtelsen til sygedagpenge overgår til kommunen. Forældre betaler ikke ud over 21 dage. Eventuelt for meget betalt løn modregnes i den efterfølgende måned
Jeg modtager ikke syge eller smittebærende børn. Sygdom måles ikke kun ud fra om barnet skulle have feber. Barnet skal være frisk nok til at indgå på normal vis i dagligdagen, og meget andet end feber kan medvirke til, at barnet ikke er frisk nok til at komme af sted.
Har barnet været hjemme med feber, opkast eller diarre, da skal de være friske og feberfri et døgn før de kommer tilbage til børnegruppen.
Hvis barnet er syg, eller at der er mistanke om sygdom i løbet af dagen kontaktes forældre med henblik på, at de snarest skal hente barnet hjem.
Medicin gives ikke. Ved kronisk sygdom hvor medicin er nødvendigt kan der aftales nærmere med forældre.
Jeg vægter god hygiejne. Børnene vasker hænder før og efter måltider, efter ude leg og naturligvis efter behov. Legetøj og sengetøj vaskes jævnligt.

I de perioder hvor der er meget snot er det en god ide, at barnet kommer i rent tøj hver dag, da det mindsker bakterie udveksling.

Medbringes:
Forældre medbringer selv barnevogn med godkendt sele, regnslag, fluenet, dyne og pude. Forældre sørger for passende påklædning afhængig af vejrforhold, skiftetøj samt bleer.
Sutter, bamser eller andre ting som gør det trygt og rart for barnet at være hos mig medbringes også.

Forsikring:
Forældre skal selv tegne en ulykkesforsikring på barnet.